Psikoloji Nedir ?

Psikoloji Nedir ?

Psikoloji insanların dünyayı nasıl algıladıklarına, dünyaya nasıl tepkiler verdiklerine bakıyor. İnsan nasıl öğreniyor ? Nasıl anlıyor ? Diğerleriyle ne tür ilişkiler kuruyor ? İnsanın toplumda işlevi ne ? Kısaca insanın düşünce tarzını, neler hissettiğini, nasıl davrandığını sorguluyor.

Bu bilim insana dair bilgiye başvururken, kaynağını araştırmalardan ve önceki bilimsel açılımlardan almaktadır. Psikolojinin yöntemi bilimseldir; kişilerle ya da gruplarla olan problemleri çözerken odaklandığı bilgi bu noktadan gelir. Psikolog ise insanlara mental sağlıklarını düzeltmek adına bilimsel yöntem çerçevesinde yardımcı olan insandır.

Bu bilim kaynağını felsefe ve biyolojiden almaktadır. Bu terim yunanca ”Psyche” kelimesinden geliyor. Psyche’nin anlamı ruh ve akıldır. Sokrates ve Aristoteles psikolojinin oluşmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.