Borderline (Kişilik Bozukluğu)

Borderline, çok sık rastlanılan ancak çok fazla bilinmeyen bir rahatsızlık. Borderline kişilik bozukluğu olanlar, aşırı terk edilme korkusu yaşarlar. Bunu engellemek için tehdit etme, intihar girişiminde bulunma gibi yollara başvurabilirler.

Borderline bir diğer adıyla sınır kişilik bozukluğu, genel olarak kişilerarası ilişkilerde beliren duygulanımda dengesizlik ve birtakım dürtüsellik örüntülerinin eşlik ettiği bir sendrom olarak tanımlanabilir. Borderline kişilik bozukluğu çoğunlukla hem bu bozukluğa sahip olanlar hem de çevrelerindeki insanlar için yıkıcı bir zihinsel sağlık durumudur.

Borderline kişilik bozukluğu olan kişi siyah ya beyaz düşünür. Aradaki baş seçenekleri kabullenmez, reddeder ve hem duygusal hem de arkadaşlık ilişkilerinde çalkantılar yaşayabilirler. Ayrıca ruh halindeki yaygın istikrarsızlık, kişiler arası ilişkiler, benlik imgesi, kimlik, davranış ve bireyin benlik duygusunda bir bozulma görülür.

Bazı uzmanlar, borderline kişilik bozukluğu teşhisi konulan kişilerin endişelerini veya ruh hallerini düzenleme zorluklarının kalıtsal olabileceğini öne sürmüşlerdir.

Ruh hali salınımları çoğunlukla stresli hayat koşullarına ve özellikle de kişiler arası ilişkiler ya da iç çatışmalara tepki olarak ortaya çıkar. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, dışlanma ve algılanan terk edilmeye karşı şiddetli bir duyarlılığa sahiptir ve terk edildiklerini hissettikleri zaman patlayan bir öfke veya kendine zarar verme ve intihar davranışıyla tepki verirler. Bu davranışlar yakın kişiler arası ilişkilere zarar verdiğinden, dışlanma veya terk edilme gibi büyük korkular yaşarlar.

Boşluk ve sıkıntı, kimlik karmaşası ve müsriflik, riskli cinsellik, madde kullanımı, dikkatsiz araç kullanımı veya oburluk gibi dürtüsel davranışlar da borderline kişilik bozukluğunun nir diğer belirtisidir. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler zaman zaman strese bağlı paranoya veya mantıksız düşünce gösterebilirler.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.